ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด
 04-01-2021

กีฬา 202 เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

 04-01-2021

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

 28-12-2020

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

 14-12-2020

พิธีถวายสดุดีบิดาลูกเสือไทย 2563

 26-11-2020

ระยะสั้น รร สุวรรณภูมิพทยไพรศาล

 26-11-2020

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน

 23-11-2020

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาช่างยนต์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

 23-11-2020

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 2563

 23-11-2020

ประเพณีวันลอยกระทง;วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 2653

 23-11-2020

พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบสามสี)และประดับเครื่องหมายวิชาลูกเสือโลก 256

 23-11-2020

สอนระยะสั้นแผนกวิชาไฟฟ้า โรงเรียนหินกองวิทยาคาร ประจำปี2563

 23-11-2020

คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงานทักษะการพัฒนา ลีลาศ ประจำปี 2563

 23-11-2020

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.ที่จะออกฝึกงาน ประจำปี 2563

 09-11-2020

พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึก วันคลายวันสวรรณคตในหลวง ร.๙

 09-11-2020

กฐินสามัคคีอำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

 26-10-2020

มอบอุปกรณ์กดเจล ทำบันทึกความร่วมมือกับ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

 26-10-2020

โครงการอบรมทักษะพัฒนา ฝีมือช่าง ประจำปีการศึกษา 2563

 26-10-2020

โครงการปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 2563

 26-10-2020

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่1 2563

 26-10-2020

โครงการเสริมทักษะความเสี่ยงจากปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2563

 21-10-2020

กิจกรรมไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

 20-10-2020

กิจกรรม วันวิทยาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

 20-10-2020

ประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

 20-10-2020

fix it center ตำบลหินกองและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับเทศบาลหินกอง


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10