ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๒๕๖๔

  15-09-2021
  000388

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบ_8.jpg

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบ_7.jpg

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบ_6.jpg

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบ_5.jpg

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบ_4.jpg

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบ_3.jpg

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบ_2.jpg

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบ_1.jpg

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบ.jpg


1