ทำนาปลูกข้าวสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงวันแม่แห่งชาติ2564

  15-09-2021
  000262

ทำนาปลูกข้าวอินทรีย์ วันแม่เเห่งชาติ 64_๒๑๐.jpg

ทำนาปลูกข้าวอินทรีย์ วันแม่เเห่งชาติ 64_๒๑๐_0.jpg

ทำนาปลูกข้าวอินทรีย์ วันแม่เเห่งชาติ 64_๒๑๐_3.jpg

ทำนาปลูกข้าวอินทรีย์ วันแม่เเห่งชาติ 64_๒๑๐_4.jpg

ทำนาปลูกข้าวอินทรีย์ วันแม่เเห่งชาติ 64_๒๑๐_20.jpg

ทำนาปลูกข้าวอินทรีย์ วันแม่เเห่งชาติ 64_๒๑๐_6.jpg

ทำนาปลูกข้าวอินทรีย์ วันแม่เเห่งชาติ 64_๒๑๐_16.jpg

ทำนาปลูกข้าวอินทรีย์ วันแม่เเห่งชาติ 64_๒๑๐_11.jpg

ทำนาปลูกข้าวอินทรีย์ วันแม่เเห่งชาติ 64_๒๑๐_41.jpg

ทำนาปลูกข้าวอินทรีย์ วันแม่เเห่งชาติ 64_๒๑๐_43.jpg

ทำนาปลูกข้าวอินทรีย์ วันแม่เเห่งชาติ 64_๒๑๐_70.jpg

ทำนาปลูกข้าวอินทรีย์ วันแม่เเห่งชาติ 64_๒๑๐_76.jpg


1