กิจกรรมfix it center ประจำปีการศึกษา 2564

  09-09-2021
  000257

กิจกรรมfix it center ภารกิจที่ 2_๒๑๐๘๒๖_10.jpg

กิจกรรมfix it center ภารกิจที่ 2_๒๑๐๘๒๖_12.jpg

กิจกรรมfix it center ภารกิจที่ 2_๒๑๐๘๒๖_1.jpg

ขอขอบคุณคณะท่านผู้บริหารมอบผลไม้ให้ศูนย.jpg

กิจกรรมfix it center ภารกิจที่ 2_๒๑๐๘๒๖_7.jpg

fix it center กิจกรรมที่ 3_๒๑๐๘๒๖_2.jpg

c502c8be69e329d9d87a0bbaa10d9fddd_4620693218561964421_๒๑๐๘๒๖_13.jpg

c502c8be69e329d9d87a0bbaa10d9fddd_4620693218561964421_๒๑๐๘๒๖_15.jpg

c502c8be69e329d9d87a0bbaa10d9fddd_4620693218561964421_๒๑๐๘๒๖_12.jpg

c502c8be69e329d9d87a0bbaa10d9fddd_4620693218561964421_๒๑๐๘๒๖_7.jpg

c502c8be69e329d9d87a0bbaa10d9fddd_4620693218561964421_๒๑๐๘๒๖_5.jpg

c502c8be69e329d9d87a0bbaa10d9fddd_4620693218561964421_๒๑๐๘๒๖_3.jpg

c502c8be69e329d9d87a0bbaa10d9fddd_4620693218561964421_๒๑๐๘๒๖_2.jpg

c502c8be69e329d9d87a0bbaa10d9fddd_4620693218561964421_๒๑๐๘๒๖_1.jpg

c502c8be69e329d9d87a0bbaa10d9fddd_4620693218561964421_๒๑๐๘๒๖_0.jpg


1