บวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

  26-10-2021
  000256

4.jpg

LINE_ALBUM_พิธีบวงสรวง 2564_๒๑๐๙๑๐_79.jpg

3.jpg

2.jpg

1.jpg

LINE_ALBUM_พิธีบวงสรวง 2564_๒๑๐๙๑๐_78.jpg

LINE_ALBUM_พิธีบวงสรวง 2564_๒๑๐๙๑๐_74.jpg

LINE_ALBUM_พิธีบวงสรวง 2564_๒๑๐๙๑๐_86.jpg

LINE_ALBUM_พิธีบวงสรวง 2564_๒๑๐๙๑๐_88.jpg

LINE_ALBUM_พิธีบวงสรวง 2564_๒๑๐๙๑๐_98.jpg

LINE_ALBUM_พิธีบวงสรวง 2564_๒๑๐๙๑๐_100.jpg


1