CONTACT US: 043-556399 | info@swtc.ac.thโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม วันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ข้อมูลรูปภาพทั้งหมด -- คลิ๊กที่นี่ --

1 2 3