ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒
update 01-08-2019
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดView 000069