กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัน วิสาขบูชา
update 01-08-2019
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวัน วิสาขบูชา ณ วัดบ้านส้มโฮง ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

1 2 3

View 000094