อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
update 01-08-2019
วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วัดโพธิถาราม อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

View 000255