เดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ
update 01-08-2019
วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยท่านผู้อำนวยการอำนาจ สังข์ทอง เป็นประธานในพิธีView 000105