พิธีเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะฯ
update 01-08-2019
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จัดพิธีเปิด การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะเพื่อเชื่อมโยง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร่วมกับ โรงเรียนหินกองวิทยาคาร รายวิชา งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสวิชา ๑๑๐๓-๑๓๐๑ จำนวน ๗๕ ชั่วโมง ณ หอประชุมโรงเรียนหินกองวิทยาคาร ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

1 2 3 4 5 6

View 000255