วันวิทยาศาสตร์
update 30-09-2019
นายอำนาจ สังข์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรรณภูมินำคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา โดยวัตถุประสงค์และรูปแบบการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ดังนี้ 1.เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) รูปแบบในการจัดกิจกรม มีตังนี้ 1.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 โครงงาน 2. การประกวดมิส แอนด์ มิสเตอร์ รีไซเคิล จำนวน 13 คน 3. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 4.การประกวดการจัดบอร์ดวิทยาสตร์ จำนวน 8 บอร์ด วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 152 ม.3 ถ.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 043-556-399

1 2 3 4 5 6 7 8 9

View 000202