สอนระยะสั้นแผนกวิชาไฟฟ้า โรงเรียนหินกองวิทยาคาร ประจำปี2563

  23-11-2020
  000204

291063_๒๐๑๐๒๙_164.jpg

291063_๒๐๑๐๒๙_156.jpg

291063_๒๐๑๐๒๙_55.jpg

291063_๒๐๑๐๒๙_48.jpg

291063_๒๐๑๐๒๙_41.jpg

291063_๒๐๑๐๒๙_30.jpg

291063_๒๐๑๐๒๙_25.jpg

291063_๒๐๑๐๒๙_21.jpg

291063_๒๐๑๐๒๙_19.jpg

291063_๒๐๑๐๒๙_17.jpg

291063_๒๐๑๐๒๙_13.jpg

291063_๒๐๑๐๒๙_7.jpg

291063_๒๐๑๐๒๙_1.jpg


1