พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

  21-10-2020
  000524

45.jpg

030662 พระราชินี_200316_0007.jpg

030662 พระราชินี_200316_0011.jpg

60.jpg

62.jpg

030662 พระราชินี_200316_0020.jpg

030662 พระราชินี_200316_0027.jpg

030662 พระราชินี_200316_0032.jpg

030662 พระราชินี_200316_0035.jpg

030662 พระราชินี_200316_0037.jpg

030662 พระราชินี_200316_0038.jpg

030662 พระราชินี_200316_0046.jpg

030662 พระราชินี_200316_0049.jpg

030662 พระราชินี_200316_0051.jpg

030662 พระราชินี_200316_0052.jpg

030662 พระราชินี_200316_0057.jpg

030662 พระราชินี_200316_0068.jpg

030662 พระราชินี_200316_0073.jpg

030662 พระราชินี_200316_0070.jpg

030662 พระราชินี_200316_0079.jpg

030662 พระราชินี_200316_0092.jpg

030662 พระราชินี_200316_0105.jpg

030662 พระราชินี_200316_0111.jpg

030662 พระราชินี_200316_0113.jpg


1 2