พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

  15-06-2020
  000980

พิธีไหว้ครู_190926_0035.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0007.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0002.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0004.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0019.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0050.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0080.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0035.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0117.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0122.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0136.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0158.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0162.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0205.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0215.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0240.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0245.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0256.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0263.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0260.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0263.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0264.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0267.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0268.jpg


1 2 3