• วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
  • เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
  • Call us (043) 556-399
   >> ข่าว-หนังสือ
ข่าวทั่วไป

16-10-2563
อาชีวะยกกำลังสอง

16-10-2563
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมเสวนาการดำเนินงานโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สอศ. กับ กฟผ.

11-09-2563
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างตำแหน่ง ครูพิเศษ

05-08-2562
โครงการศุนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดนัทจิ๋ว(ข้าวหอมมะลิ)

18-06-2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล

16-06-2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

11-06-2563
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562

07-06-2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

15-05-2563
ขอเชิญ คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรมจัดการเรียนการสอนออนไลน์

02-04-2563
ประกาศถึงผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

18-03-2563
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เรื่อง ชะลอหรืองดูการส่งตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

18-03-2563
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

1