ข้อมูล ประชาสัมพันธ์


  16-09-2564
แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ในนักเรียน/นักศึกษา

  09-08-2564
ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอุปกรณ์และออกแบบเทคโนโลยี IoT

  18-07-2564
ขยายการปปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด19

  16-07-2564
แผนปฏิบัติงานประจำปี2564

  09-07-2564
ประกาศ ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

  09-07-2564
ประกาศ ชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

  07-07-2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

  04-07-2564
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

  30-06-2564
ประกาศรับสมัครบุลคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

  26-06-2564
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

  25-06-2564
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

  22-06-2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2(สอบสัมภาษณ์)

  16-06-2564
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

  07-06-2564
ประกาศ แจ้งการสั่งจองเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  31-05-2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  28-05-2564
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  25-05-2564
การเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียน

  25-05-2564
รับภาพถ่ายนักศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

  25-05-2564
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่บรรจุรับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  25-05-2564
การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  29-01-2564
เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

  06-01-2564
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563

  06-01-2564
merry chrismas ประจำปีการศึกษา 2563

  06-01-2564
กีฬา202เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

  06-01-2564
วันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2563

  06-01-2564
อวท.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ2563

  06-01-2564
พิธีถวายสดุดีบิดาลูกเสือไทย ปีการศึกษา 2563

  06-01-2564
เข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

  06-01-2564
ประเพณีวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2563

  06-01-2564
Day Camp ประจำปีการศึกษา 2563

  23-12-2563
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

  21-12-2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

1 2 3