• วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
  • เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
  • Call us (043) 556-399
   >> ข่าว-หนังสือ
ประชาสัมพันธ์

22-10-2563
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

15-10-2563
คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงานทักษะการพัฒนา ลีลาศ ประจำปีการศึกษา 2563

14-10-2563
20-10-14 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ(ปวส)ทีจะออกฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปี2563

13-10-2563
พิธีถวายพวงมาลาเพื่อถวายเป็นสักการะน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร๙

09-10-2563
กฐินสามัคคี อำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปี 2563

23-09-2563
โครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือช่าง ภายใต้โครงการอาชีวอาสา ประจำปี 2563

25-09-2563
บันทึกความร่วมมือ(MOU) โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

23-09-2563
โครงการปลูกต้นไม้ด้วยใจ

18-09-2563
ฟุซอลน้องใหม่ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี2563

09-09-2563
ครงการเสริมทักษะความเสี่ยงจากปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

27-08-2563
ไหว้ครู2563

26-10-2563
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563

1 2 3