ข้อมูล จัดซื้อจัดจ้าง


  07-12-2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานงานเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  10-11-2563
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 63

  09-11-2563
ประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่2

  29-10-2563
ประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1