ข่าว ประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน   ... more
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ... more
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน   ... more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เขารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ... more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เขารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน   ... more
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน   ... more
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน   ... more
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และตำแหน่ง แม่บ้าน   ... more
เชิญประชุมผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดการเรียนการสอน   ... more
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งเตือนภัย พายุระดับ 2 (ดีเปรสชั่น)   ... more
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รับสมัครโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านดิจิทัล   ... more
เชิญร่วมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ.2562   ... more
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   ... more


   1