CONTACT US: 043-556399 | info@swtc.ac.th


ข่าว ประชาสัมพันธ์

โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวะศึกษาครบวงจร ธุรกิจ AUTO CAR CARE & SERVICE แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ...more
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนทุกคน เข้าร่วมใช้สิทธิ เลือกตั้ง ส.ส วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ...more
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนิทรรศการแสดงผลงานโครงการวิชาชีพ ๒๕๖๑ ...more
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัคร ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. ...more
 

   1