• วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
  • เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
  • Call us (043) 556-399
   >> ข่าว-หนังสือ
โครงการศุนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดนัทจิ๋ว(ข้าวหอมมะลิ)
05-08-2562
000209