• วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
  • เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
  • Call us (043) 556-399
   >> ข่าว-หนังสือ
โครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือช่าง ภายใต้โครงการอาชีวอาสา ประจำปี 2563
23-09-2563
000016