พิธีถวายพวงมาลาเพื่อถวายเป็นสักการะน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร๙

  13-10-2563
000134