เชิญประชุมผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดการเรียนการสอน

update 25-09-2562

		    
เชิญประชุมผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา 
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดการเรียนการสอน
ภาคเรียน ฤดูร้อน (ตุลาคม) กรณีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น.
ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ

		    

		    


View 000072