ข้อมูลบุคลากร


นายอำนาจ สังข์ทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
( ผู้อำนวยการ )

นายสุทิน แก้วพล
รองผู้อำนวยการ
( ฝ่ายบริหารทรัพยากร )

นายบัญชา หวานใจ
รองผู้อำนวยการ
( ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ )

นายปองภพ อรุณไพร
รองผู้อำนวยการ
( ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา )

นายธีระ คำแปล
รองผู้อำนวยการ
( ฝ่ายวิชาการ )

[ บุคลากรทั้งหมด ]