ครู บุคลากรทางการศึกษา

นายอภิชาติ มะลาไวย์
    ตำแหน่ง :: ครู พนักงานราชการ
    แผนกวิชา :: ยานยนต์
    หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้างานประกันคุณภาพเเละมาตรฐานการศึกษา / ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลสินค้าเเละประกอบธุรกิจ / ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษเเละบริการชุมชน
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: aphichart.malawi@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2023 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew