ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


MOE SAFETY CENTER
สถานศึกษาปลอดภัย
เข้าสู่ระบบ


เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

นายศุภชัย รอยศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายบุญตา เศษโถ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายศุภชัย รอยศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายปัญญา มะธิปิไข รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
bootstrap carousel
12
แผนกวิชา
476
นักเรียน ปวช.
258
นักศึกษา ปวส.
4
ผู้บริหาร
40
ครูผู้สอน
17
บุคลากรสนับสนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 19-06-2566

 15-09-2023

สัปดาห์ประชาธิปไตย กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานการศึกษา ขอเชิญชวนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

 15-09-2023

โครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 15-09-2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

 15-09-2023

โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 15-09-2023

ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 15-09-2023

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 15-09-2023

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 15-09-2023

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภุมิ

 15-09-2023

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 15-08-2023

การประกวดประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์การค้าเซียรรังสิต จ.ประทุมธานี12 กุมภาพันธ์ 2566

 15-08-2023

โครงการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานโครงการวิชาชีพ ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 9 กุมภาพันธ์ 2566

 15-08-2023

โครงการให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 8 กุมภาพันธ์ 2566

 
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ