ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

รายละเอียด
เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา


เข้าสู่เว็บไซต์นายศุภชัย รอยศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสุชาดา เคหะดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายบุญตา เศษโถ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสุชาดา เคหะดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
bootstrap carousel
 05-08-2022

วันสถาปณาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ครบรอบ 25 ปี ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2565

 05-08-2022

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและวันรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565

 05-08-2022

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

 23-07-2022

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

 23-07-2022

กิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ตำบลจำปาขัน

 23-07-2022

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565 ณ อำเภอสุวรรณภูมิ

 23-07-2022

พิธีเตรียมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 23-07-2022

หล่อเทียนพรรษา เตรียมความพร้อมเข้าร่วมแห่เทียนพรรษา ณ อำเภอสุวรรณภูมิ

 21-07-2022

โครงการอบรมภาวผู้นำและเขียนแผนปฎิบัติกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

 06-07-2022

โครงการตรวจสุขภาพ 2565

 06-07-2022

พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามลูกเสือ วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2565

 06-07-2022

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ปีการศึกษา 2565

 
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ