ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

รายละเอียด
MOE SAFETY CENTER
สถานศึกษาปลอดภัย

เข้าสู่ระบบ
เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา


เข้าสู่เว็บไซต์นายศุภชัย รอยศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายบุญตา เศษโถ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายศุภชัย รอยศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายปัญญา มะธิปิไข รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
bootstrap carousel
 
 18-03-2023

อาชีวะช่วยประชาชน บ้านคุยค้อ

 06-10-2022

วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

 06-10-2022

โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่ายในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา และโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

 06-10-2022

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ โดมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

 06-10-2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 06-10-2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 02-09-2022

โครงการจิตอาสาร้อยเอ็ดร่วมใจภักดี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา

 02-09-2022

โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

 02-09-2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 02-09-2022

โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์เข้าฝึกงานในสถานประกอบการและ MOU กับสถานประกอบการ ประจำการศึกษา 2565

 05-08-2022

วันสถาปณาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ครบรอบ 25 ปี ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2565

 05-08-2022

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและวันรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565

 
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ