นายอำนาจ สังข์ทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ     

ประมวลภาพ กิจกรรม

  30-03-2021
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  30-03-2021
พิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

  30-03-2021
โครงการแนะแนวอาชีพศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

  30-03-2021
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา๒๕๖๓

  04-01-2021
กีฬาสันทนาการภายในสถานศึกษา 2563

  04-01-2021
Merry Chrismas 2563

  04-01-2021
กีฬา 202 เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

  04-01-2021
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

  28-12-2020
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

  14-12-2020
พิธีถวายสดุดีบิดาลูกเสือไทย 2563

  26-11-2020
ระยะสั้น รร สุวรรณภูมิพทยไพรศาล

  26-11-2020
หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน

     

วีดีโอYoutube

นำเสนอวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

ชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

โครงการกิจกรรมจิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

นำเสนอวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 2562

เปิดศูนย์ อาชีวอาสา บริการตรวจซ่อมฟรี

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบประกาศณียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     

  ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ