นายอำนาจ สังข์ทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ     

ประมวลภาพ กิจกรรม

 24-10-2021

ประเมินคุณภาพภาย..More  

 26-10-2021

บวงสรวงพระวิษณุก..More  

 09-09-2021

บันทึกข้อตกลงDLTV R Serv..More  

 09-09-2021

กิจกรรมfix it center ประจำ..More  

 15-09-2021

ทำนาปลูกข้าวสู่ว..More  

 05-09-2021

กิจกรรมปล่อยพันธ..More  

 15-09-2021

ปฐมนิเทศนักศึกษา..More  

 22-09-2021

มอบใบประกาศผู้สำ..More  

 22-09-2021

โครงการแนะแนวอาช..More  

 22-09-2021

นิทรรศการแสดงผลง..More  

 04-01-2021

กีฬาสันทนาการภาย..More  

 09-09-2021

โครงการ Merry Chrismas ประจ..More  

     

วีดีโอYoutube

     

  ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ