ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

รายละเอียด
MOE SAFETY CENTER
สถานศึกษาปลอดภัย

เข้าสู่ระบบ
เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา


เข้าสู่เว็บไซต์นายศุภชัย รอยศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายบุญตา เศษโถ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายศุภชัย รอยศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายปัญญา มะธิปิไข รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
bootstrap carousel
 17-05-2023

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ วันที่ 14 ธันวาคม 2565

 17-05-2023

โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 17-05-2023

กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปี 2565

 17-05-2023

ประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั่งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 17-05-2023

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ

 17-05-2023

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 17-05-2023

ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

 17-05-2023

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 17-05-2023

ประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1 ปี 2565 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 31-03-2023

โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 31-03-2023

ประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 31-03-2023

การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ โดมชมพูพันธ์ทิพย์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ