ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสำคัญ
 05-12-2023

โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

 05-12-2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (mou) และพิธีมอบเครื่องจัก อุปกรณ์การศึกษา ระหว่าง

 11-10-2023

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชน

 07-10-2023

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา

 15-09-2023

โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 26-06-2023

กิจกรรม วันครู ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 16 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

 17-05-2023

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

 17-05-2023

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

 17-05-2023

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ กองลูกเสือ เนตรน

 27-07-2027

กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2565 ณ โดมอเนกประสงค์

 06-10-2022

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องใ

 06-10-2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอก

 06-10-2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอก

 02-09-2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ อ.สุวรร

 05-08-2022

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

 23-07-2022

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565 ณ อำเภอสุวรรณภูมิ

 06-07-2022

พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามลูกเสือ วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2565

 06-07-2022

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2565

 06-06-2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อำเภอสุวรรณภูมิ

 06-06-2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วท.สุวรรณภูมิ

 11-03-2022

อวท.ระดับชาติครั้งที่30 รางวัลสมาชิกดีเ่น

 11-03-2022

ประเมินนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

 04-01-2022

วันพ่อแห่งชาติ 2564

 04-01-2021

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓


1 2