ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมชุมชนและจิตอาสา
 15-09-2023

สัปดาห์ประชาธิปไตย กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานการศึกษา ขอเชิญชวนชาวจังหวัดร้อยเ

 15-09-2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษ

 15-08-2023

การประกวดประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์

 26-06-2023

กิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 26-06-2023

กิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณีหินกองสัมพันธ์เกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ระหว่างวันท

 17-05-2023

กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปี 256

 31-03-2023

งานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ หนองแวง บ้านหิน

 31-03-2023

พิธีเปิดโครงการห้องเรียนอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชากคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 31-03-2023

อาชีวะช่วยประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและหลังน้ำลด ณ ศูนย์พักพิงบ้านคุยค้

 26-07-2022

ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ

 31-03-2023

Fix it จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย ปี 2565 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 06-10-2022

โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่ายในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 02-09-2022

โครงการจิตอาสาร้อยเอ็ดร่วมใจภักดี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต

 02-09-2022

โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเ

 23-07-2022

กิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ตำบลจำปาขัน

 08-06-2022

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

 02-06-2022

กิจกรรมปลูกป่าต้นยาง มรท.อีสาน(ทุ่งกุลาร้องไห้)

 20-05-2022

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2565

 19-05-2022

Fix it canter อบต.หัวโทน

 19-05-2022

Fix it Canter ศาลาประชาคมบ้านโคก

 19-05-2022

โครงการ Fix it Canter วัดเวฬุวันหัวโทน

 19-05-2022

fix it จิตอาสา ภารกิจที่ 2build เจลแอลกอฮอร์

 19-05-2022

โครงการจิตอาสาพระราชทาน บ้านสองชั้น

 18-04-2022

พิธีเปิดอาชีวศึกษา เทศกาลสงกรานต์ 2565


1 2