ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


MOE SAFETY CENTER
สถานศึกษาปลอดภัย
เข้าสู่ระบบ


เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์

นายบุญตา เศษโถ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายปัญญา มะธิปิไข รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายปัญญา มะธิปิไข รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางณริญรชา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
bootstrap carousel
12
แผนกวิชา
476
นักเรียน ปวช.
258
นักศึกษา ปวส.
4
ผู้บริหาร
40
ครูผู้สอน
17
บุคลากรสนับสนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 19-06-2566

 26-11-2023

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 26-11-2023

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 26-11-2023

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวะศึกษาระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 26-11-2023

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 ปี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ หนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2566 จำนวน 200,000 ตัว

 26-11-2023

อบรมภาวะผู้นำและเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 26-11-2023

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 กิจกรรมปลูกป่าโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด วันที่ 9 มิถุนายน 2566

 11-10-2023

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 11-10-2023

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ

 07-10-2023

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 07-10-2023

ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ชมพูพันธ์ทิพ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 07-10-2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมและประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนอนการกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 07-10-2023

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ