วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562

  23-06-2020
  000823

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_159.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_162.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_164.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_166.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_171.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_173.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_182.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_186.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_187.jpg


1 2