ทอดผ้าป่าสามัคคี 22 ปี เทคนิคสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2562

  02-07-2020
  000945

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0056.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0044.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0038.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0033.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0026.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0024.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0018.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0013.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0009.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0008.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0005.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0004.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0001.jpg


1 2