กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปี 2563

  20-10-2020
  000766

วันเด็กเห่งชาติ_200319_0046.jpg

วันเด็กเห่งชาติ_200319_0041.jpg

วันเด็กเห่งชาติ_200319_0035.jpg

วันเด็กเห่งชาติ_200319_0024.jpg

วันเด็กเห่งชาติ_200319_0019.jpg

วันเด็กเห่งชาติ_200319_0013.jpg

วันเด็กเห่งชาติ_200319_0010.jpg

วันเด็กเห่งชาติ_200319_0008.jpg

วันเด็กเห่งชาติ_200319_0005.jpg

วันเด็กเห่งชาติ_200319_0004.jpg

วันเด็กเห่งชาติ_200319_0002.jpg


1 2