CONTACT US: 043-556399 | info@swtc.ac.thนิเทศติดตาม สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการเข้านิเทศติดตาม สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ข้อมูลรูปภาพทั้งหมด -- คลิ๊กที่นี่ --

1