• วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
  • เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
  • Call us (043) 556-399
   >> กิจกรรม

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563
21-10-2020
000078
1 2