โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  15-06-2020
  001046

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0219.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0211.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0187.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0182.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0181.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0172.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0165.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0163.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0153.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0152.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0143.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0142.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0078.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0071.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0055.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0054.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0019.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0013.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0004.jpg

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ครับ_190926_0002.jpg

130.jpg

129.jpg

125.jpg

124.jpg


1 2 3