โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

  19-10-2020
  000766

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0010.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0007.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0008.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0021.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0026.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0030.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0036.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0042.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0049.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0050.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0058.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0063.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0066.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0071.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0072.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0077.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0081.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0082.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0085.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0088.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0093.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0096.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0099.jpg

ปัจฉิมนิเทศ 62_200325_0101.jpg


1 2