กิจกรรม วันวิทยาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

  20-10-2020
  000721

DSC_1347.jpg

DSC_1345.jpg

DSC_1336.jpg

DSC_1328.jpg

DSC_1315.jpg

DSC_1305.jpg

DSC_1304.jpg

DSC_1297.jpg

DSC_1275.jpg

DSC_1273.jpg

DSC_1258.jpg

DSC_1252.jpg

DSC_1251.jpg

DSC_1244.jpg

DSC_1239.jpg

DSC_1228.jpg

DSC_1218.jpg

DSC_1212.jpg

DSC_1204.jpg

DSC_1196.jpg

DSC_1189.jpg

DSC_1180.jpg

DSC_1177.jpg

DSC_1176.jpg


1 2