กิจกรรมไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

  21-10-2020
  000799

DSC_0147.jpg

DSC_0140.jpg

DSC_0137.jpg

DSC_0136.jpg

DSC_0134.jpg

DSC_0128.jpg

DSC_0127.jpg

DSC_0126.jpg

DSC_0124.jpg

DSC_0123.jpg

DSC_0118.jpg

DSC_0117.jpg

DSC_0116.jpg

DSC_0113.jpg

DSC_0112.jpg

DSC_0110.jpg

DSC_0108.jpg

DSC_0107.jpg

DSC_0099.jpg

DSC_0098.jpg

DSC_0096.jpg

DSC_0095.jpg

DSC_0094.jpg

DSC_0092.jpg


1 2