โครงการอบรมทักษะพัฒนา ฝีมือช่าง ประจำปีการศึกษา 2563

  26-10-2020
  000682

DSC_0692.jpg

DSC_0685.jpg

DSC_0674.jpg

DSC_0671.jpg

DSC_0662.jpg

DSC_0659.jpg

DSC_0657.jpg

DSC_0655.jpg

DSC_0653.jpg

DSC_0651.jpg

DSC_0650.jpg

DSC_0646.jpg

DSC_0644.jpg

DSC_0639.jpg

DSC_0636.jpg

DSC_0635.jpg

DSC_0630.jpg

DSC_0626.jpg

DSC_0625.jpg

DSC_0622.jpg

DSC_0620.jpg

DSC_0619.jpg

DSC_0614.jpg

DSC_0612.jpg


1 2