โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.ที่จะออกฝึกงาน ประจำปี 2563

  23-11-2020
  000749

DSC_0745.jpg

DSC_0744.jpg

DSC_0737.jpg

DSC_0736.jpg

DSC_0722.jpg

DSC_0717.jpg

DSC_0715.jpg

DSC_0707.jpg

DSC_0695.jpg

DSC_0693.jpg

DSC_0686.jpg

DSC_0685.jpg

DSC_0674.jpg

DSC_0672.jpg

DSC_0665.jpg

DSC_0664.jpg

DSC_0657.jpg

DSC_0656.jpg

DSC_0650.jpg

DSC_0645.jpg

DSC_0644.jpg

DSC_0638.jpg

DSC_0637.jpg

DSC_0635.jpg


1 2