ข้อมูล เอกสารดาวน์โหลด


  07-09-2564
งบทดลองเดือนสิงหาคม2564

  19-08-2564
งบทดลองเดือนกรกฎาคม2564

  09-07-2021
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2564

  10-06-2564
ทดลองงบประมาณเดือนพฤษภาคม2564

  17-05-2564
วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  14-05-2564
งบทดลองเมษายน 2564

  09-04-2564
งบทดลอง เดือนมีนาคม 2564

  15-03-2564
แจ้งละเอียดและกำหนดการดนตรีพื้นบ้าน

  09-03-2564
รายงานงบทดลองการเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา2564

  08-02-2564
รายงานงบทดลองการเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา2564

  28-01-2564
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

  12-01-2564
รายงานงบทดลองการเบิกจ่ายประจำงวด3 ปีการศึกษา2564

  09-12-2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

  26-11-2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 64

  23-11-2563
แบบขอเสนอโครงการ63

  29-10-2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบททดลอง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

  22-10-2563
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

1