• วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
  • เลขที่ 152 ถนนปัทมานนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
  • Call us (043) 556-399
   >> ข่าว-หนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด

12-01-2564
รายงานงบทดลองการเบิกจ่ายประจำงวด3 ปีการศึกษา2564

09-12-2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

26-11-2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 64

23-11-2563
แบบขอเสนอโครงการ63

29-10-2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบททดลอง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

22-10-2563
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

1