ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่บรรจุรับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  25-05-2564
  000475

  

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอุทัย รัตถา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

  นายพลกฤต พรรณะ แผนกวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ