รับภาพถ่ายนักศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

  25-05-2564
  000368

                                                               

 

     ***ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ***

     นักเรียน นักศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

     สามารถรับภาพถ่ายการสำเร็จศึกษาและทำเนียบนักเรียน นักศึกษา ได้ที่แผนกวิชาของตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป