นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

  06-07-2565
  000425

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ได้เผยแพร่นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนบ้านสองชั้น ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด