ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

  09-05-2566
  000177

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 

*** นักเรียน นักศึกษา แต่งการด้วยชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม***