ครู บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวณัฏยา ผาน้ำคำ
    ตำแหน่ง :: ครู พนักงานราชการ
    แผนกวิชา :: การบัญชี
    หน้าที่พิเศษ :: ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง / ผู้ช่วยหัวหน้างานเเนะเเนวอาชีพเเละจัดหางาน / ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: nattaya.phanamkham@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew