ครู บุคลากรทางการศึกษา

ว่าที่ร.ต.สิทธิโชค ถิ่นรัศมี
    ตำแหน่ง :: ครู พนักงานราชการ
    แผนกวิชา :: ยานยนต์
    หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้าโครงการพิเศษเเละบริการชุมชน / ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน / ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: sittichok.thinrassamee@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew