ครู บุคลากรทางการศึกษา

นายประสิทธิ์ พัฒนสระคู
    ตำแหน่ง :: ครูพิเศษ
    แผนกวิชา :: ก่อสร้าง
    หน้าที่พิเศษ :: ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง / ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการเเละห้องสมุด
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: prasit .phathanakhu@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew