ครู บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวเตือนจิตร จันทรา
    ตำแหน่ง :: ลูกจ้างชั่วคราว
    แผนกวิชา ::
    หน้าที่พิเศษ :: เจ้าหน้าที่งานเเผนเเละงบประมาณ / เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ / เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ / เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมเเละสิ่งประดิษฐ์ / เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผลิตผลการค้าเเละประกอบธุรกิจ / เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพเเละมาตรฐานการศึกษา / เจ้าหน้าที่่โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: tueanjit.jantra@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew